Vaše podatke o ličnosti prikupljamo kada je to relevantno za potrebe vas kao klijenata, ili za naše poslovanje (npr. kada kupujete i/ili naručujete proizvode i/ili usluge od nas, kada želite da kontaktirate našu Help Desk službu za podršku klijentima, kada popunjavate ankete za kupce, itd.).

Više informacija o situacijama i okolnostima u kojima prikupljamo vaše podatke o ličnosti možete pronaći u odeljku Za šta koristimo vaše podatke o ličnosti? U svakom slučaju, prilikom prikupljanja ili obrade vaših podataka o ličnosti, Lotos će vas na transparentan način informisati o o svrsi i pravnom osnovu obrade vaših podataka, roku čuvanja podataka ili ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje, pravima u vezi sa obradom, o tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o automatizovanom donošenju odluke uključujući i profilisanje. U pojedinim slučajevima će nam dodatno biti potreban vaš izričit pristanak kako bismo prikupili i obradili vaše podatke.

Nećemo koristiti vaše podatke o ličnosti u marketinške svrhe, osim ako nam ne kažete da je to u redu. Ukoliko želite da vam šaljemo pojedinosti o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama, molimo Vas da se prijavite prilikom registracije na našem sajtu. Sve vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a Lotos ih čuvaju na adekvatan način (za više informacija pogledajte odeljak: Da li Lotos deli moje podatke sa trećim stranama? u nastavku).

Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

Uobičajene kategorije podataka koje prikupljamo od Lotos klijenata su: ime, prezime, adresa, adresa plaćanja, adresa isporuke,  ili kada komunicirate sa nama putem telefona ili e-pošte, ostale informacije koje ste odlučili da podelite sa nama na dobrovoljnoj osnovi, ukoliko se registrujete kao Pravno lice prikupljamo i sledeće podatke: naziv kompanije (firme), poreski identifikacioni broj (PIB), sedište firme, adresa firme.

Menu